Projekt UE

25.06.2018

Projekt „Questy krainy białego i czerwonego piaskowca” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

Questy krajem bílého a červeného pískovce“, reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000753

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.