Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda

Projekt „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne

Działanie: 2.1 E-usługi publiczne

Poddziałanie: 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW

Celem projektu jest zapewnienie warunków niezbędnych do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Partner Wiodący: Gmina Miejska Nowa Ruda

Partner projektu: Powiat Kłodzki

Realizacja: od 1 marca 2017 do 30 marca 2018 r.

Ostateczna wartość projektu: 1 217 238,79 zł

Dofinansowanie: 1 034 652,97 zł

Realizowane zadania:

 1. Zakup i wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz indywidualnym kontem mieszkańca.
 2. Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania i komunikacji placówek oświatowych. Szkoły Sp2, Sp7, Sp6, NST oraz LO otrzymały dostęp do platformy Librus o rozszerzonych możliwościach.
 3. Zakup sprzętu:
  • 30 laptopów dla Powiatu Kłodzkiego (15 otrzymało LO, 15 NST);
  • 6 laptopów dla Sp2, Sp7 i Sp6;
  • 10 laptopów oraz multimedialna tablica informacyjna dla MOK;
  • 20 zestawów komputerowych i 5 laptopów dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda;
  • 4 nowoczesne Infokioski,
  • 2 tablety oraz wyposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie