STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W 2020 ROKU

27.02.2020

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 111/XII/19 Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ...

Data wydarzenia

Terminy płatności podatków

20.02.2020

podatek od środków transportowych - płatny jest w dwóch ratach do 15 lutego...

Data wydarzenia